Het woordje ‘nog’ zou taboe moeten zijn!

 

Onze maatschappij is niet gewend aan vitale ouderen. Leeftijd zegt helemaal niet zoveel meer. Maar toch lijken senioren hun energieke levenshouding te moeten rechtvaardigen...

 

Moet ik aardig blijven als iemand mij (88) complimenteert ‘dat ik er nog zo goed uitzie’? Een lezeres van dagblad Trouw legt deze vraag voor aan etiquette-specialist Beatrijs Ritsema.

 

Regelrechte belediging

Volgens Ritsema gaat het hier niet om een compliment, maar om een regelrechte belediging. Het uitspreken van het woordje ‘nog’ tegen ouderen zou taboe moeten zijn. Elk mogelijk complimenteus tintje aan de opmerking wordt aldus onmiddellijk tenietgedaan. Ook al is het niet de bedoeling van de spreker, de relativering verandert een compliment onontkoombaar in een diskwalificatie.

 

Met één been in het graf

Ritsema adviseert in haar Trouw-rubriek om een volgende keer zakelijk te reageren in de trant van: “Sta mij toe om bezwaar aan te tekenen tegen het woordje ‘nog’. Dit geeft mij het griezelige gevoel dat ik met één been in het graf sta.” Er is geen compliment te bedenken waarin het woord ‘nog’ figureert zonder dat het iets pijnlijks krijgt, aldus Ritsema.

 

Afgeschreven-hoekje

“U zou degenen die zo tegen u spreken kunnen suggereren om zich af te vragen of zij zelf blij zouden worden van een compliment met ‘nog’ erin: “Wat goed dat je ‘nog’ promotie hebt kunnen maken/ ‘nog’ een nieuwe geliefde hebt gevonden!” Als mensen beseffen dat ze ouderen hiermee in het afgeschreven-hoekje plaatsen in plaats van een opsteker geven, zullen ze ‘nog’ voortaan vermijden, aldus de etiquette-specialist in dagblad Trouw.

 

Bron: Wat goed dat u nog leeft, Beatrijs Ritsema (https://www.beatrijs.com/wat-goed-dat-u-nog-leeft/)

 

 

sro-senior-verbaasd-web sro-senior-verbaasd-web