KBO-Brabant: 'Pensioenbeleid is een sluipend gif'

De pensioenfondsen hebben huizenhoge reserves, maar de pensioenen worden al jaren genadeloos aangepakt. Dit is ten opzichte van ouderen niet meer te verantwoorden.

Dat schrijft de KBO-Brabant in een open brief aan de Tweede Kamer. De ouderenbond maakt zich grote zorgen over de inkomenspositie van haar doelgroep die volgens haar al tijden onder druk staat. ”Heel Nederland heeft een prijs betaald voor de financieel-economische crisis die in 2008 begon. Maar waar de meeste crisismaatregelen uit die tijd al zijn beëindigd, hebben de opeenvolgende kabinetten van premier Rutte de schade voor gepensioneerden laten oplopen.”

In een toelichting zegt KBO-voorzitter Leo Bisschops dat één van de belangrijkste bezwaren ligt in het niet indexeren van de pensioenen. ”Dat gebeurt al tien, twaalf jaar niet meer. Het gemiddelde aanvullende pensioen bedraagt 700 euro. Omdat dat bedrag elk jaar niet is geïndexeerd, lopen veel gepensioneerden al gauw 140 tot 160 euro per maand mis.”

Bisschops wijst op het nieuwe Pensioenakkoord dat in de maak is. ”Daarin is allerminst zeker of de komende zes jaar indexatie mogelijk wordt gemaakt. Is dat niet geval, dan zitten we straks met een generatie mensen van 80, 81, 82 jaar die sinds het moment dat ze gepensioneerd zijn nooit een indexatie hebben ontvangen.”

En dat terwijl de pensioenfondsen aan de andere kant ’historisch hoog’ staan, zegt hij. ”In korte tijd zijn ze gestegen naar het astronomische bedrag van 1700 miljard euro. Keiveel, om het in goed Brabants te zeggen.” Dat is ten opzichte van ouderen niet meer te verantwoorden, vindt Bisschops. ”Ik vind dat het Pensioenakkoord moet worden opengebroken, al zal dat lastig worden omdat het zo moeizaam tot stand is gekomen.”

Behalve op het niet indexeren van de pensioenen wijst de KBO ook op een andere ’sluipmoordenaar’ voor de koopkracht van gepensioneerden, die de kabinetten onder leiding van Rutte met steun van de Tweede Kamer hebben ingezet: de ontwikkeling van de ’discriminerende’ heffingskorting, korting op belastingen dus. ”Sinds het lenteakkoord van 2012 is de maximale arbeidskorting voor werkenden met bijna 2600 euro omhoog gegaan. Gepensioneerden zijn afgescheept met een verhoging van de ouderenkorting met 940 euro. Een verschil van maar liefst 1500 euro.”

Bisschops spreekt van ’sluipend gif’:”Het gaat heel langzaam. Elk jaar gaan gepensioneerden er in vergelijking met werkenden een paar procent op achteruit. Ook al omdat ze aan de uitgavenkant steeds meer voor hun kiezen krijgen. Kijk naar de eigen bijdrage voor medicijnkosten, de eigen bijdrage voor ziekenhuisopnames de energiekosten die almaar stijgen.” 

Gerlach Hochstenbach

sro statistieken sro statistieken